SIED

 

Subsidie herbestemming nu mogelijk.

8 oktober 2018

Het Ministerie van OC&W besteedt 2,4 miljoen euro voor cultuurhistorische panden t.b.v. de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.

De subsidie is ingesteld om gebouwen/monumenten voor verval te behoeden na verlies van vroegere functie. Deze geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend). De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik en waardevermindering van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde.

Herbestemmingssubsidie aanvragen kan schriftelijk van 1 oktober tot en met 30 november 2018. De aanvraagformulieren en meer over deze subsidieregeling kunt u hier lezen.  
 

meer

nieuws