SIED

 

Discussieavond Bergweide

13 april 2018

Verslag van de discussieavond, georganiseerd door SIED samen met het Rondeel na aanleiding van het verschijnen van het boek 'De Deventer Bergweide, cultuurhistorische visie'.

 

Na verwelkoming door gastheer Jan de Bruin, plantmanager van de Ardagh Group, en presentatie van het boek “Bergweide” door Jaap Niemantsverdriet van de SIED, stelt moderator Ellen Schild de sprekers aan het ruim zestigkoppig publiek voor. Dennis Laing, de voormalig projectmanager ontwikkeling havenkwartier, nu betrokken bij “Ruimte voor de Rivier”; Han Beumer, manager stadsontwikkeling gemeente Deventer; Hans Heilen, ontwikkelaar ruimtelijke projecten. Deze drie deskundigen is vooraf gevraagd een stelling te bedenken, waarop zij met elkaar en met de betrokken aanwezigen van gedachten konden wisselen.

Hans Beumer poneert als eerste stelling: “Geen grootschalige transformatie, van de  huidige Bergweide”. Hierop toelichtend: Voor alternatieve woon-werkvormen biedt Deventer-stad ruimte genoeg, die daar beter op toegerust is.  Voor de maakindustrie is de schaarse ruimte die nu beschikbaar is noodzakelijk. Hier brengt Laing tegenin grote behoefte te zien in “wonen bij het werk”, in de komende 10 jaar streven we toch naar nog 3000 woningen in Deventer erbij. . Beumer werpt tegen dat er hiervoor ruimte genoeg in Deventer beschikbaar is (en komt Laing stelt dat op  de Bergweide de primaire plek te vinden voor zowel woon- als werkmogelijkheid. Hij vindt nu er  zowel geld als mankracht beschikbaar is de tijd rijp is om transformatie toe te passen. Vanuit het publiek komt  de reactie dat niet iedere nieuwe bewoner zich vooraf realiseert dat dat er naast het vele moois in een industriegebied, ook negatieve aspecten zijn aan het wonen te midden van de industrie. Te denken valt aan geur of geluidsoverlast. Geconcludeerd wordt dat in het Havenkwartier, waar wonen en werken door elkaar vervlochten raken, men zich schikt naar de situatie en de situatie aangepast wordt aan bewoners.

 

De stelling die volgt is: “Houdt de authenticiteit vast”. De 2e havenarm levert veel geluidsoverlast en is daarmee moeilijk om te vormen tot woongebied.  Dit proces kost tijd. Geopperd wordt het haveneiland, als ruimte voor 150-200 arbeidsplaatsen en bewoning, te ontwikkelen. Voorlopig heeft de gemeente hier nog geen plannen voor.  “Hoe lang kan dit gaan duren?”, is de vraag die in de discussie betrokken wordt vanuit het publiek en sprekers. Geopperd wordt dat zonder langdurig en standvastig commitment  van de gemeente dit een heilloze weg is. Oftewel, als de gemeente er niet achter staat, hoef je niets te verwachten.

De vertegenwoordiger van “de poort van Deventer” gaat verder in op de stelling van Beumer, hij vindt  dat het van de grond trekken van initiatieven, zoals nu gebeurt in Bergweide 5, slechts voor bedrijven bedoeld is. (zie plattegrond/omslag boek) U moet dan denken aan een “S-park” (=science-park), met  een Mc Donaldsrestaurant, maar ook aan een containeroverslag,  waar vrachtwagens af en aan blijven rijden (7 stuks per  uur), minder geschikt als woonbestemming. Hoe moeten we dat ontwikkelen? In ieder geval samen met de bedrijven. Heilen stelt dat eis-1  aan een bedrijventerrein in alle geval een goede logistiek is. Vervolgens gaat het om robuustheid en een veilige omgeving. Een mooie inrichting doet veel minder ter zake.

Stichting Oud Deventer vraagt zich af hoe je de historische waarde in het bestemmingsplan bewaakt. Gijs van Elk (SIED) brengt hier tegenin dat het altijd van belang blijft dat er financieel draagvlak is. Monumentwaarde hoeft niet per definitie allesbepalend te zijn. Het gaat er om wat de eigenaar vindt, wat zijn vervolgens de ontwikkelmogelijkheden, passend in diens doelstelling.

Een andere vraag die gesteld wordt is In hoeverre het bedrijventerrein A1 de Bergweide in de weg staat? Zou dit door de gemeente in Bergweide gepast kunnen worden?  Laing geeft aan dat A1 pas tegen 2025 in beeld komt. Het volgt Bergweide later gewoon op.  W zijn voorlopig bezig met ontwikkelen en realisatie van initiatieven in de Bergweide.

Inmiddels komt de discussie, vanwege de geplande tijd, in de eindfase, voorlopig is men nog niet uitgepraat. Er wordt gesteld dat de sluis  in ieder geval groter zou moeten worden. Als laatste opmerkingen wordt naar de situatie rond milieuzorg gevraagd. Hoewel deze vraag  zomaar uit de lucht lijkt te komen vallen, blijkt de gemeente hieraan al de noodzakelijke initiatieven voor heeft; Beumer geeft aan dat er geen regenwater het riool zomaar ingaat. Er wordt beleid ontwikkeld om meer regen te infiltreren in de bodem. Bij reconstructie van wegen worden lekke rioolpijpen gebruikt onder het asfalt als regeninfiltratie

Ellen Schild sluit de discussie nu af maar tijdens de borrel praat men verder en worden afspraken voor (bilaterale) vervolg ontmoetingen afgesproken.

meer
Ellen Schild Gijs van Elk

nieuws