SIED

 

Eerste voorzitter SIED overleden.

18 januari 2019

Jan Dirkzwager, 1925-2019 

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden op 1 januari jl. van dr.J.M.(Jan)Dirkzwager.
Jan was in 1995 de initiatiefnemer voor de oprichting van onze Stichting Industrieel
Erfgoed Deventer (en omstreken). Afkomstig uit een Schiedamse familie van industriële jeneverstokers, was hij als marine historicus in dienst van het ministerie van Defensie,
met als specialisme de techniek van de scheepsbouw (z.o.).

Als historicus en Olstenaar belandde hij in Deventer als lid van de Monumentenraad, de commissie, die in de jaren negentig het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies diende (nu: Monumentenadviesraad).

Daar lanceerde Jan het idee, dat Deventer - naar buitenlands voorbeeld - zijn industriële geschiedenis behoorde te koesteren. Een stichting zou het onderzoek van de Deventer industriële geschiedenis en het behoud van gebouwen op kunnen pakken. Jan heeft toen een en ander - met steun van de gemeente - voortvarend aangepakt door uit zijn netwerk bestuursleden met verschillende achtergrond en vooral een zeer enthousiaste en initiatiefrijke secretaris, Elly van Deursen, aan te werven. Dirkzwager was niet uit op het voorzitterschap, maar heeft deze taak toch de eerste twee jaar op zich genomen.

In deze eerste jaren heeft de SIED beetje bij beetje haar huidige vorm gekregen.

Inmiddels werken we nu bijna 25 jaar met ca 40 vrijwilligers samen om de doelstelling te bereiken en uit te bouwen.

meer

nieuws