SIED

 

De Deventer Bergweide

23 december 2017

Het boek Bergweide is samengesteld door de werkgroep Transformatie van de SIED en geeft een beeld van hoe in een periode van bijna 100 jaar een laaggelegen weide zich ontwikkelde tot hoogwaardig bedrijventerrein. Het boek bevat een cultuurhistorische waardebepaling van alle relevante infrastructuur, gebouwen en kunstwerken op het bedrijventerrein Bergweide. Naast deze historische beschouwing wordt ook ingegaan op de recente transformatieprocessen die hebben plaatsgevonden en hoe hier naar de toekomst toe verder mee om te gaan. meer over de inhoud van het boek en bestelwijze.

 

 

meer
Boek Bergweide

nieuws