SIED

 

Schoorsteen Coberco wordt geen gemeentelijk monument.

15 juli 2019

Het verzoek van de SIED, de Stichting Oud Deventer en Heemschut, om de schoorsteen van de voormalige Cobercofabriek op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten is afgewezen. Daarmee dreigt de pijp nu gesloopt te worden. Omwonenden zijn een petitie actie gestart. U vindt de petitie hier

De fabriek werd in 1954 aan de Harderwijkerstraat gebouwd door de Coöperatie Condensfabriek Gelderland-Overijssel. Door fusies kreeg het bedrijf later de naam Coberco. In 1996 sloot de fabriek. In maart van dit jaar werd het bedrijfsgedeelte gesloopt, ondanks pogingen van de SIED om het complex te behouden. Nu lijkt ook de poging om tenminste de schoorsteen te redden niet te lukken. Er is een sloopvergunning gevraagd, en zonder monumentenstatus kan die sloopvergunning niet worden geweigerd. De evt. sloop van de schoorsteen blijkt de gemoederen bezig te houden. De Stentor publiceerde een artikel en omwonenden zijn een petitie gestart. De SIED beraadt zich, met onze erfgoedpartners, nog over het indienen van een bezwaarschrift. Of zo’n bezwaarschrift kans van slagen heeft zal ervan afhangen of we in staat zijn de argumenten van het college van B&W te weerleggen. Er is tot eind augustus de kans om het bezwaar in te dienen, in elk geval zal de pijp tot dan blijven staan.

Meer informatie over de Coberco fabriek kunt u lezen in onze publicatie De Deventer Bergweide.

meer
Coberco

nieuws