SIED

 

Herontwikkeling Tapijtfabriek

15 augustus 2022

Het complex waar 120 jaar geleden de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT) vanuit de binnenstad van Deventer naartoe verhuisde is door de huidige eigenaar, Machinefabriek Geurtsen, verkocht aan JOUW Wonen.

Begin 2021 is de SIED al op uitnodiging van Geurtsen op gesprek geweest om over de plannen te horen. De gemeente stelt bij een dergelijk herbestemmingsproject een zgn. Handelingsperspectief op: een kader waarmee de ontwikkelaar bij de verdere uitwerking rekening moet houden. Voorbeelden zijn: welke delen moeten behouden blijven, hoeveel sociale woningbouw, relatie met de omgeving, duurzaamheid.

We hebben direct contact gezocht met de gemeente om het behoud van cultuur-historisch waardevolle delen te borgen. Dat is goed gelukt dankzij intensief overleg – samen met Stichting Oud Deventer en Heemschut- met het creatieve ambtenarenteam. In het door het College van B&W vastgesteld Handelingsperspectief komen veel van onze ideeën terug. In een eerder nieuwsbericht (hier te lezen) vindt u meer hierover. 

Het project Tapijtfabriek wordt nu verder uitgewerkt. De SIED (werkgroep Transformatie) neemt deel aan de zgn. Focusgroep, sprak met de architect van het plan en houdt zo de vinger aan de pols.

Verdere informatie over het project vindt u op de website van de ontwikkelaar. 

De SIED publiceerde samen met het Historisch Museum Deventer en KM Uitgevers het verhaal van de Deventer tapijtindustrie . Het boek Geknoopt & geweven is hier  te bestellen. 

meer

nieuws