SIED

 

Investeren in Erfgoed Loont:

22 november 2017

Binnenkort zullen de verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad vaststellen. Erfgoedorganisaties Heemschut, Stichting Oud Deventer en Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) reiken de politieke partijen van Deventer een 10-punten plan aan voor de komende 4 jaar. Investeren in erfgoed loont, stellen de drie organisaties. Erfgoed is een bewezen magneet voor recreatie en toerisme. En erfgoed versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van stad en platteland.

Heemschut, Stichting Oud Deventer en SIED nodigen de gemeente uit om samen Deventer nog mooier te maken. Zo stellen ze voor dat de gemeente meer waardevol erfgoed beschermt in bestemmingsplannen of door het te plaatsen op de monumentenlijst. De gemeente zou eigenaren van monumenten actief kunnen faciliteren bij restauratie en verduurzaming van de panden. De organisaties pleiten ook voor een permanente expositie, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van het historisch cultureel erfgoed centraal staat.

Hert economisch getij is weer gunstiger, stellen de erfgoedorganisaties. Tijd voor nieuwe plannen en ambities. De organisaties nemen zelf al veel initiatieven. Zij hebben betrokken en deskundige vrijwilligers, en werken graag met de gemeenten samen.

Deventer heeft het dan in zich om in de komende periode de BNG Bank Erfgoedprijs te krijgen. Deze prestigieuze prijs is er voor de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed.

De brief aan de politieke partijen, met het volledige 10 punten plan, is hier in pdf te vinden.

meer

nieuws