SIED

 

Archief Roto Smeets veilig gesteld, herontwikkeling gaat van start.

8 april 2021

De fabriek is leeg, op een enkele stoel na. Maar het bedrijfsarchief van Roto Smeets blijft bewaard. Het Historisch Centrum Overijssel heeft zich daar bijzonder voor ingespannen, en de SIED is verheugd dat de archiefstukken van de nu gesloten drukkerij een veilig onderkomen hebben gekregen in het Deventer Stadsarchief. De werkgroep Geschiedenis van de SIED staat al te popelen om de stukken in te zien, maar door de coronacrisis zal de groep nog even geduld moeten hebben. De SIED heeft aan het HCO aangeboden behulpzaam te zijn bij de verdere bewerking en ontsluiting.

Intussen kan de herontwikkeling van start gaan. De projectontwikkelaar SVE heeft het terrein en de panden gekocht. De werkgroep Transformatie van de SIED is intussen al met gemeente en het architectenteam van SVE in gesprek. Vorig jaar publiceerde de SIED al een rapport over het industrieel erfgoed van Roto Smeets.

meer

nieuws