SIED

 

Symposium Industrieel Erfgoed leeft!

20 oktober 2022

Symposium Industrieel erfgoed leeft!
Op 7 oktober ontving SIED zo’n 80 gasten in de oude Gasfabriek in Deventer. Het industrieel erfgoed is deze dag besproken aan de hand van twee thema’s: duurzaamheid en  de betekenis van industrieel erfgoed voor de stad. Beide thema’s werden bediscussieerd in een panel, waarin steeds een landelijk bekende deskundige, een deskundig beleidsmedewerker van de Gemeente Deventer en deskundige van de SIED zelf zaten. De gesprekken werden geleid door Garrelt Verhoeven, oud-directeur van Deventer Verhaal. De SIED eerde met dit symposium tevens oud-voorzitter Eric Giesbers, die na 23 jaar in het bestuur afzwaait als voorzitter. Loco-burgemeester Ilse Duursma reikte aan hem de Deventer Stadspenning uit. 

 


Thema 1 Industrieel erfgoed en duurzaamheid
De panelleden en hun stellingen:
Prof. Ir. Wessel de Jonge, architect en hoogleraar Heritage & Design, TU Delft: ‘Industrieel Erfgoed Leeft! En dat is ons – uit oogpunt van een circulaire economie – geraden ook!'
Gerda Kroeze, senior Adviseur Erfgoed Gemeente Deventer: ‘Het industrieel erfgoed van Deventer vormt voor nieuwe generaties de tastbare verbinding met het verleden van de stad;  in relatie tot duurzaamheid vereist dat ook transitie van de erfgoed-sector en het centraal stellen van de toekomst’.
Eric Giesbers, oud-voorzitter SIED: ‘Behoud van Industrieel Erfgoed levert een duurzame bijdrage aan het weefsel van de stad...’

Thema 2 De betekenis van industrieel erfgoed voor de stad
De panelleden en hun stellingen:
Michaëla Hanssen, erfgoedspecialist, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): ‘Zonder erfgoedgemeenschap geen industrieel erfgoed’
Maarten Hanekamp, senior Stedenbouwkundige Gemeente Deventer: ‘Met het oog op de stedelijke opgaves waar Deventer voor staat, moeten de heilige huisjes van het stedelijk erfgoed onderwerp van discussie kunnen zijn’.
Ellen Schild, architect en bestuurslid SIED: ‘Deventer was en is een maakstad bij uitstek; het erfgoed van die maakindustrie hoort bij het DNA van deze stad.’  Lees meer

meer

nieuws