SIED

 

Plannen Sluiskwartier zijn vastgesteld

8 maart 2022

De plannen voor het Sluiskwartier zijn goedgekeurd door B&W en gepubliceerd.  Het stedenbouwkundige plan is hier te zien. Er is ook een leuk animatiefilmpje bij.

De plannen vormen het sluitstuk van een lang proces. In 2015 was het nog de bedoeling om de panden aan het Pothoofd te slopen. De SIED presenteerde in september van dat jaar een  alternatief en dat leidde ertoe dat gemeenteraad in december 2015 besloot een stap terug te zetten en opnieuw te beginnen. Er werd een drietal scenario’s opgesteld en in mei 2017 besloot de raad tot het scenario Nieuwbouw en Behoud. Dat scenario lag ten grondslag aan de plannen zoals die er nu liggen. Het is leuk om het alternatieve SIED-plan van 2015 nog eens terug te zien. SIED-vrijwilliger Philip Sanders maakte deze animatie

 

meer

nieuws