SIED

organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met een stichtingsbestuur en werk- en projectgroepen. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

 

 

Vrijwilligers

De SIED is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 40 vrijwilligers zijn actief in de verschillende werkgroepen. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. U kunt zich melden bij de secretaris

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Theo Tysma, lid

Gerard Faas, penningmeester

Sam de Visser, lid

Janleo van de Laar, lid

Ellen Schild, lid

Piet de Noord, secretaris

Mirjam Sweijd, voorzitter

Werkgroepen

De vrijwilligers zijn georganiseerd in verschillende werkgroepen. Op die manier kan iedere vrijwilliger aansluiten bij een werkgroep passend bij zijn of haar interesse en expertise. Elke werkgroep heeft zijn eigen werkterrein, maar veel projecten komen tot stand door een samenwerking tussen de werkgroepen.

Donateurs en Vrienden

Voor de financiering van onze activiteiten en onze huisvesting zijn wij afhankelijk van donaties. Meer dan 200 particulieren, organisaties en bedrijven zijn donateur of vriend van de SIED.

De SIED kent de volgende categorieën van donateurs.

- particulieren betalen jaarlijks vanaf € 20

- organisaties betalen vanaf € 25

- bedrijven zijn donateur vanaf € 50

- vrienden van de SIED betalen € 250 of meer

 

Als donateur ontvangt u gratis het halfjaarlijkse bulletin Nijvertijd (zie Publicaties) en de digitale Nieuwsbrief. U wordt uitgenodigd voor activiteiten van de stichting zoals tentoonstellingen, lezingen, excursies e.d. Verder krijgt u als donateur 10% korting op de prijs van onze publicaties.

 

U kunt zich ook aanmelden als Vriend van de SIED. Vrienden krijgen naast de bovengenoemde faciliteiten extra publiciteit geboden. Hun naam wordt vermeld in de Nijvertijd. Ook hebben zij recht op een prominente vermelding met link op de website. 

 

De SIED is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst kent deze status toe. De SIED staat geregistreerd onder RSIN 804036809. Giften, donaties en schenkingen aan de SIED zijn fiscaal aftrekbaar. De SIED is een culturele ANBI. Dat betekent dat giften aan de SIED bij de aangifte Inkomstenbelasting particulieren voor 125% meetellen bij de giftenaftrek. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek met 50% verhogen. Verdere informatie over ANBI

Aanmelding als donateur of vriend. 

Onze bankrekening is NL83 INGB 0000 4151 41 ten name van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Ceintuurbaan 158, 7415 AP Deventer.

De SIED is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer kvk 41245248

 

Onze vrienden zijn  Auping, Le Clerq Planontwikkeling, Batenburg Installatietechniek, Fooddock, ten Hag, HOUDBAAR, JVZ  Ingenieurs, NV Bergkwartier, Perée Bouwadvies bv, PHB Deventer bv, Salland Storage, Schaap Bliksembeveiliging, Trivium Packaging, Witteveen+Bos, Wolters BV Vastgoedonderhoud.

Samenwerkingsverbanden

De SIED is aangesloten bij de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)

De SIED werkt waar mogelijk samen met de andere culturele en erfgoedorganisaties in Deventer en omgeving.  

De SIED neemt deel aan het Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer.