SIED

 

Het sluisje komt terug

8 maart 2022

De plannen voor het Sluiskwartier voorzien nu ook in het opnieuw zichtbaar maken van het oude sluisje, dat de Buitengracht met de oude haven verbond.  Samen met de Stichting Oud Deventer heeft de SIED zich hiervoor in de afgelopen tijd hard voor gemaakt. 

Hier  leest u  meer over over het sluisje. De gemeente Deventer heeft van het projectbureau Erfgoed Deal een subsidie van 220.000 euro gekregen om het sluisje in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het gebied. Er is niet alleen geld voor de restauratie maar de Erfgoed Deal wil ook bijdragen aan het vertellen van het bijzondere verhaal van de vesting en de rol die het voormalige vestinggebied kan vervullen als verbindende schakel tussen binnenstad en de projecten in de centrumschil. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband van verschillende overheden en landelijke erfgoedorganisaties.

 

meer

nieuws