SIED

 

De letters weer op de muur

28 juni 2021

“Pas na schoon genoeg en niet over de schreef, wordt authenticiteit benaderd.” Het team van de SIED: Ruud Johannes, Janleo van der Laar later ook Gé Leenders maken de muur weer het aanzien waard.

Op maandag 21 juni is de reconstructie van de muurschildering van Zandhuis & Zwart aan de Veenweg van start gegaan met de plaatsing van de bouwstelling voor het te bewerken gedeelte, dat parallel aan het spoor ligt. De restauratoren Janleo vd Laar en Ruud Johannes zijn die dag met de eerste inspectie gestart.

Werkzaamheden bij aanvang betreffen het verwijderen van de aan de muur bevestigde letters en met het onderzoek naar de oorspronkelijke letters aan de hand van oude foto’s. Waarna het schoonmaken van de muur begint, om deze te onderzoeken op voldoende herkenningstekens. Hiermee wordt een indruk van de authentieke letter verkregen, om uiteindelijk een waarheidsgetrouwe schildering aan te kunnen brengen.

Al direct kwamen Janleo en Ruud tot een verrassende ontdekking. De schildering moet volledig handwerk geweest zijn. Bij vergelijkbare letters, zijn namelijk kleine verschillen te constateren. Verder heeft elke letter -bij minutieus onderzoek- een “schreef”, een visuele uitbeelding van het begin van de letter, dus waar de beitel (of de pen) begint.
Volgens Ruud past elke letter binnen een rechthoek.

Dit werk zal in totaal ca drie weken in beslag nemen. In de eerste week dus het schoonmaken om de letters “vrij te leggen”, dit betekent zoveel als de oorspronkelijke contour te pakken krijgen om betrouwbaar te kunnen restaureren. In week twee krijgt het team versterking van Gé Leenders en zal de muur uiteindelijk schoon genoeg moeten zijn voor de overige werkzaamheden. Het team moet bedenken op welke wijze de achtergrond geschilderd gaat worden, waarna de oorspronkelijke letters ingeschilderd zullen worden.
 

Veel voorbijgangers blijken geïnteresseerd en willen alles van het werk te weten komen. Eén van hen informeerde wat er met de oorspronkelijke grote metalen ZZ letters zal gebeuren. Hij had destijds deze letters op de muur bevestigd. Maar hij kon gerustgesteld worden, deze letters krijgen een prominente plek op een muur van het complex.

 

meer

nieuws