SIED

 

SIED dient bezwaarschrift in tegen sloop schoorsteen Coberco

2 september 2019

De SIED heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het besluit van B&W van Deventer om de Coberco schoorsteen niet op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten.

 

Het bezwaarschrift wordt ondersteund door de Stichting Fabrieksschoorstenen, Stichting Oud Deventer en de Erfgoedvereniging Oud Deventer. Het bezwaarschrift kunt u hier lezen. Drie fracties in de Deventer gemeenteraad, Deventer Belang, Groen Links en VVD hebben schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Zij wensen dat er in overleg met de eigenaar alternatieve oplossingen gezocht worden om de schoorsteen te behouden.

 

meer

nieuws