SIED

 

De SIED moet het Pothoofd verlaten

29 november 2022

Het is zover, we moeten ons pand aan het Pothoofd verlaten. Vorige week kregen we de aankondiging dat we eind februari/begin maart 2023 het pand moeten hebben verlaten. De gemeente begint met de ontwikkeling van het Sluiskwartier, en als eerste staat de sloop van panden aan het Pothoofd op de rol. Natuurlijk blijven de panden, die mede dank zij de SIED als behoudenswaardig zijn bestempeld, staan. Maar het onze dus niet.Natuurlijk zagen we dit aankomen. Als sinds een jaar of twee oriënteert het bestuur zich op alternatieven. Een concrete oplossing hebben we nog niet, maar we blijven positief. En het is goed om te constateren dat er van diverse kanten met ons wordt meegedacht.

Intussen worden alle voorbereidingen voor de verhuizing al getroffen, wat mee moet wordt ingepakt, en wat niet langer nodig is wordt weggedaan.Als we straks de deur van Pothoofd 121 achter ons dicht trekken hebben we bijna 10 jaar in dit pand erop zitten.

In 2012 verliet de SIED de Zwarte Silo. Een nieuwe plek was niet onmiddellijk voorhanden, maar op 1 juli 2013 ontvingen we de sleutel van Pothoofd 121. Na enkele maanden van hard werken konden we begin 2014 ons nieuwe pand betrekken. De officiële opening vond plaats op 16 mei 2014.

 

meer

nieuws