SIED

 

SIED positief over het Masterplan Senzora

6 juli 2022

Het Masterplan voor het Senzoraterrein in de Raambuurt is volop in het nieuws. Het plan stuit op bezwaren uit de buurt. Die gaan vooral over de hoogte -tot 10 bouwlagen- van twee gebouwen en de verkeersdruk. Op 6 juli 2022 sprak de gemeenteraad over de plannen. Ook daar is brede kritiek op de maximale bouwhoogte en op het participatieproces. Zeer belangrijke onderwerpen, maar de SIED kijkt naar het behoud van het industriële karakter. De SIED heeft zich intensief met de planontwikkeling bezig gehouden, en we zijn uiteindelijk tevreden met het resultaat. Dat was ook de strekking van de inbreng die Gijs van Elk namens de SIED leverde tijdens een bespreking van het plan in de gemeente raad op 24 juni 2022.

Al in 2006 presenteerde de SIED een schetsplan voor de invulling van het Senzoraterrein. Onze inschatting was dat het bedrijf de Raambuurt zou verlaten en de productie zou concentreren aan de Noorwegenstraat. Ons plan werd destijds in brede kring goed ontvangen. Het plan ging uit van het handhaven van zoveel mogelijk van de bestaande karakteristieke panden en het behoud van de bestaande stedenbouwkundige hoofdstructuur.

Maar het zou tot 2018 duren voordat Senzora vertrok uit de Raambuurt. Le Clercq Projectontwikkeling kon vervolgens aan de slag en kwam in juni 2021 met een eerste plan. Het lag, gezien de voorgeschiedenis, voor de hand dat de SIED de gelegenheid kreeg zich ook over dat plan een oordeel te vormen. Het plan dat aan ons werd gepresenteerd ademde echter een geheel andere sfeer dan wij in 2006 voor ogen hadden. Er zou slechts een bedrijfspand in het gebied gehandhaafd blijven, namelijk alleen het pand Raamstraat 10,  waarin de firma Senzora zich  in 1916 had gevestigd. De overige bedrijfsgebouwen zouden worden gesloopt. Het industriële karakter van het gebied zou verdwijnen. Wij hebben toen aan Le Clercq duidelijk kenbaar gemaakt dat dit plan voor ons onaanvaardbaar was. Ook van de kant van de gemeente kwam kritiek op dit eerste plan. Voor de combinatie Le Clercq/BPD was dat reden om met een geheel nieuw plan te komen. Dat ontwerp, van april 2022, ziet er veel beter uit. Het behoud van het industriële bebouwing en openbare ruimte is nu uitgangspunt.  Naast Raamstraat 10 blijft ook het pand Sluisstraat 23-25 (tegenover de Raambrug) gehandhaafd. De openbare ruimte krijgt een industrieel karakter.. De leidingenstraat wordt  -in enigerlei vorm- gehandhaafd. Er komt een groenzone rond het bastion die toegankelijk is voor het publiek. Wel  het pand Bergsingel 2 gesloopt. Dat wordt door ons niet direct toegejuicht, maar we vinden dat in het gehele concept aanvaardbaar. Het Masterplan is hier te bekijken.

 

 

 

 

 

 

meer

nieuws