SIED

 

Over de Coberco Schoorsteen is het laatste woord nog niet gezegd.

8 april 2021

Over de Coberco schoorsteen is het laatste woord nog lang niet gezegd. Op 10 maart sprak de gemeenteraad erover, naar aanleiding van de vragen die door alle fracties aan het college van B&W waren gesteld. De raadsleden zijn unaniem van opvatting dat de schoorsteen een belangrijk erfgoed is en een icoon voor de stad De raad vroeg het college de mogelijkheden voor behoud in kaart te brengen. En, niet onbelangrijk, de raad bleek ook bereid daarvoor wat geld beschikbaar te stellen. Als SIED hopen we binnenkort met de gemeente verder over de mogelijkheden voor behoud te spreken.

Maar het college bleef bij het besluit de schoorsteen níet tot gemeentelijk monument te bestempelen. Het bezwaar van de SIED tegen die afwijzing loopt nog steeds, het is nog niet duidelijk wanneer de bestuursrechter in Zwolle dat bezwaarschrift gaat behandelen.

meer

nieuws