SIED

 

De strijd om de Coberco-schoorsteen gaat door.

31 juli 2019

De SIED legt zich niet neer bij de weigering van de Gemeente Deventer om de Coberco schoorsteen, op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Wij zullen een bezwaarschrift indienen. Deze schoorsteen, bekend en geliefd baken voor iedere Deventenaar, mag niet gesloopt worden.

Ook de bewoners gaan door met de petitie. U kunt nog de petitie nog steeds tekenen: https://www.petities24.com/red_de_coberco_schoorsteen_van_de_sloophamer

De schoorsteen van de vm. Coberco fabriek is een icoon, het is het hoogste bakstenen bouwwerk van Deventer. Van dit soort schoorstenen zijn er maar vijf meer over in Nederland. Geen wonder dat er zoveel verzet komt tegen de sloop. Omwonenden begonnen een handtekeningenactie, politieke partijen roepen het college op de schoorsteen te redden. Eerder steunden de landelijke Stichting Fabrieksschoorstenen en de Adviesraad Monumenten ons al bij de aanvraag van de monumentenstatus. Die aanvraag deed de SIED samen met de Stichting Oud Deventer en de Vereniging Heemschut.

In de Stentor van maandag 29 augustus stelt wethouder Verhaar dat het lastig is om de sloop tegen te houden, omdat de eigenaar al in 2015 een sloopmelding voor het gehele complex (fabriek én schoorsteen) heeft gedaan.

Voor de SIED is dat geen geldig argument. De SIED heeft al snel nadat in 1999 alle machines uit de Cobercofabriek zijn verwijderd aandacht gevraagd voor het complex. In 2000 brachten wij het rapport Historische kwaliteit bedrijventerrein Bergweide Deventer uit. In 2004 publiceerden we een nummer van ons magazine over de zuivelindustrie en in 2007 over de fabrieken uit de wederopbouwperiode. DE SIED spant zich er altijd voor in samen met eigenaren te zoeken naar herbestemming van waardevolle industriële gebouwen. Samen met de eigenaar kunnen we dan subsidie van het Rijk vragen voor onderzoek naar de mogelijkheden. De SIED heeft herhaaldelijk geprobeerd met de eigenaar van het complex, Wieap Beheer, in contact te komen, maar Wieap heeft nooit gereageerd. In 2016-2017 deden we weer onderzoek en in onze publicatie Bergweide, Cultuurhistorische visie, concluderen we dat het complex monumentwaardig is. Wij hebben Wieap gevraagd om daarop commentaar te geven, maar daarop kwam opnieuw geen reactie. Daarom vroegen wij, samen met onze partners, de gemeente om het complex op de monumentenlijst te zetten. Het is dan al vier jaar ná de sloopmelding. De eigenaar heeft vier jaar niets gedaan, is niet ingegaan op onze verzoeken tot contact, maar dan ineens wordt de fabriek gesloopt. Wij vroegen daarom de gemeente in elk geval de schoorsteen te behouden.

De melkfabriek is er niet meer, maar dat betekent niet dat de schoorsteen geen waarde meer heeft. Juist nu vormt het een baken, een laatste herinnering aan de een roemrucht industrie- en zuivelverleden. Je zou het de Lebuïnustoren van Industrieel Deventer kunnen noemen. De schoorsteen staat ook niemand in de weg. Natuurlijk: behoud kost geld. Er is al sinds 1954 geen onderhoud gepleegd. Maar dat de eigenaar zijn zorgplicht al die tijd verzaakte kan geen reden zijn om dan maar te slopen. De SIED heeft al het mogelijke gedaan om met eigenaar in contact te komen om samen naar herbestemmingsmogelijkheden en subsidie te zoeken. De duidelijke onwil van de eigenaar zal nu toch niet beloond worden?! Deze schoorsteen, bekend en geliefd baken voor iedere Deventenaar, mag niet gesloopt worden.

De SIED heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de weigering van de gemeente Deventer om de schoorsteen gemeentelijk monument te maken. Lees hier het bezwaarschrift. 

meer

nieuws