SIED

Werkgroepen

Werkgroepen

Ruim vijftig vrijwilligers zijn actief in verschillende werkgroepen.
Wij komen geregeld samen om vanuit betrokkenheid, deskundigheid en interesse met elkaar in te gaan op wat zich aandient vanuit actualiteit op gebied van het Deventer industriële verleden. Woensdagochtend is er voor alle vrijwillgers een ontmoetingsmogelijkheid op Klooster 3.

Collectie

De werkgroep Collectie streeft naar de totstandkoming van een industrieel erfgoed collectie die representatief is voor de ontwikkeling van de Deventer industrie, zowel in de breedte als in de diepte. De werkgroep houdt zich ook bezig met de restauratie van karakteristieke objecten.

CONTACT 

Littie Diederen

 

RECENTE PROJECTEN

 

Aanmelden voor deze werkgroep

Communicatie

De werkgroep Communicatie zorgt voor de communicatie intern en extern, de contacten met de pers. De werkgroep verzorgt ook de nieuwsbrief en is verantwoordelijk voor de website, instagramaccount en de Facebookpagina van de SIED.
Leden: Peter Bos, Heleen Janszen, Piet de Noord (vz), Roely Oldenhuis, Jos van Rodijnen en René Rook.

 

CONTACT

Piet de Noord

aanmelden voor deze werkgroep

Geschiedenis

De werkgroep Geschiedenis houdt zich bezig met het voorbereiden van publicaties, met het opzetten en bijhouden van een database van Deventer bedrijven, met het ordenen van bedrijfsarchieven etc.

 

CONTACT

Arno Dijkhof

 

RECENTE PROJECTEN

 

aanmelden voor deze werkgroep

Transformatie

De kennisgroep Transformatie houdt zich bezig met het onderzoek naar cultuurhistorische waarden en met het maken van ruimtelijke plannen en plannen voor herbestemming van industrieel erfgoed.

 

CONTACT

Jaap Niemantsverdriet

 

RECENTE PROJECTEN

Alternatief plan Pothoofd

aanmelden voor deze werkgroep