SIED

Publicaties - Boeken

Boeken

De Deventer Bergweide, cultuurhistorische visie.

Het boek geeft een beeld van hoe in een periode van bijna 100 jaar een laaggelegen weide zich ontwikkelde tot hoogwaardig bedrijventerrein. De prijs van het boek is verlaagd naar € 10,00. Donateurs betalen € 9,00.

Het boek bevat een cultuurhistorische waardebepaling van alle relevante infrastructuur, gebouwen en kunstwerken op het bedrijventerrein Bergweide. Naast deze historische beschouwing wordt ook ingegaan op de recente transformatieprocessen die hebben plaatsgevonden en hoe hier naar de toekomst toe verder mee om te gaan.

BESTELLEN

Publicaties - Boeken - Bestellen

Bestellen

Graag bestel ik een exemplaar van het boek De Deventer Bergweide, cultuurhistorische visie..

Ik ben donateur van de SIED:   

Privacy verklaring