SIED

Jubileum - Even voorstellen 3: Chris Griffioen

Even voorstellen 3: Chris Griffioen

Chris Griffioen  werkte 34 jaar bij het Waterschap Groot Salland (later Drents-Overijsselse Delta). Hij kwam na zijn pensionering via Piet de Noord bij de SIED terecht. Deze vertelde hem dat ze het leuk zouden vinden als hij bij de SIED zou komen.

“Mij leek dat heel nuttig, ook vanwege de uitwisseling met Stichting Oud Deventer, waar ik inmiddels een half jaar in het Algemeen Bestuur zat. Ik zie het werk bij de SIED als kans om de kennis en ervaring van 34 van jaar werken bij  waterschap op het gebied van het beleid  op het gebied van de waterhuishouding en veiligheid en de uitvoering van veel projecten in het landelijk en stedelijk gebied zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Zandwetering boven Deventer, de waterhuishouding binnen stedelijke uitbreidingsplannen zoals bijvoorbeeld de Vijfhoek en de uitvoering van de “Ruimte voor de Rivier” bij de activiteiten van het SIED en SOD in te brengen.

“Het mooie van SIED werk is dat er mensen aan deelnemen die veel ervaring hebben op verschillende gebieden en die vanuit intrinsieke motivatie en creativiteit, zonder belang, met elkaar een plannetje kunnen maken.”

“Ik ben o.a. betrokken bij de werkgroep Transformatie en werk aan het Hartenaasje, het buitendijks gebied en bijvoorbeeld ook aan het weer “voelbaar“ maken van het oude sluisje dat vroeger tussen de oude haven van Deventer en de buitengracht heeft gelegen. Aan de hand van die sluis kun je de geschiedenis van de waterhuishouding en waterkering bij Deventer weer goed vertellen. We hebben met elkaar een plan ontwikkeld om in ieder geval het sluishoofd met deuren aan de kant van de buitengracht weer te herstellen en daar achter een stukje van de oude sluiskolk met de taluds van basaltblokken weer in beeld te brengen. Het plan is in samenspraak met de bewoners opgesteld en zij zijn ook blij met dit plan.  Inmiddels is het plan namens SIED, SOD en Heemschut aangeboden aan de gemeente.

Inmiddels zijn we ook bezig met het weer in beeld brengen van de geschiedenis en de oude loop van de Schipbeek."