SIED

Jubileum

Als reactie op de dreigende teloorgang van het industriŽle karakter van de Raambuurt werd op 3 juli 1995 de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer opgericht.

Nu, 25 jaar later, is de SIED niet meer weg te denken. Ruim 40 vrijwilligers zijn actief om, vanuit betrokkenheid, deskundigheid en interesse, de herinnering aan het Deventer industriële verleden levend en bij de tijd te houden. 

 

 

Oprichting

De SIED werd opgericht op 3 juli 1995. Het daaropvolgende jaar, 1996, werd uitgeroepen tot het  ‘Jaar van het Industrieel Erfgoed’. In januari 1996 verscheen in dat kader het boek ‘101 Industriële monumenten’ van drs. P. Nijhof, coördinator het Projectbureau Industrieel Erfgoed van de Rijksdienst. In dat boek noemde hij de Raambuurt ‘een uniek geworden voorbeeld van een laat-19e-eeuws woon-werkgebied’.  Juist het  behoud van industriële panden in de Raambuurt was  de belangrijkste drijfveer voor de oprichting van de SIED.  De gemeente Deventer had sloop- en vernieuwingsplannen voor de buurt. Het gebied was aan vernieuwing toe: de bodem van een groot deel van de wijk, ter plaatse van de voormalige gasfabriek en ijzergieterij, was ernstig vervuild  en aan de Bergpoortstraat stonden fabrieksgebouwen leeg. Mede dank zij de inspanningen van de SIED is het industriële karakter van de Raambuurt behouden gebleven. 

Felicitaties voor de jubilerende SIED

Van verschillende kanten is de SIED al gefeliciteerd met het 25 jarig bestaan. In deze filmpjes doen enkele vrienden en samenwerkingspartners dat op hun eigen manier. 

25 jaar SIED betekent 25 jaar vrijwillige inzet voor het rijke industriŽle erfgoed van Deventer.

De SIED is een echte vrijwilligersorganisatie.  En is dat ook altijd geweest. Vrijwillgers herstellen monumenten, restaureren muurreclames, doen onderzoek, brengen archieven op orde, schrijven boeken en tijdschriften, maken ruimtelijke plannen en nog veel meer. Die vrijwilligers zijn professionals in hun eigen vak, maar ze doen het werk vooral uit betrokkenheid en met liefde. Liefde voor de stad, liefde voor het erfgoed. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de SIED op 3 juli 2020  willen wij graag een aantal vrijwilligers aan jullie voorstellen. Sommigen zijn al jaren actief, sommigen pas sinds kort. De ene blijft wat meer op de achtergrond terwijl de ander een meer zichtbare functie heeft. Maar ieder met een eigen expertise en onmisbaar voor de Stichting. De vrijwilligersprotretten vind je ook op de Facebookpagina van de SIED.