SIED

Jubileum

Oprichting

De SIED werd opgericht op 3 juli 1995. Het daaropvolgende jaar, 1996, werd uitgeroepen tot het  ‘Jaar van het Industrieel Erfgoed’. In januari 1996 verscheen in dat kader het boek ‘101 Industriële monumenten’ van drs. P. Nijhof, coördinator het Projectbureau Industrieel Erfgoed van de Rijksdienst. In dat boek noemde hij de Raambuurt ‘een uniek geworden voorbeeld van een laat-19e-eeuws woon-werkgebied’.  Juist het  behoud van industriële panden in de Raambuurt was  de belangrijkste drijfveer voor de oprichting van de SIED.  De gemeente Deventer had sloop- en vernieuwingsplannen voor de buurt. Het gebied was aan vernieuwing toe: de bodem van een groot deel van de wijk, ter plaatse van de voormalige gasfabriek en ijzergieterij, was ernstig vervuild  en aan de Bergpoortstraat stonden fabrieksgebouwen leeg. Mede dank zij de inspanningen van de SIED is het industriële karakter van de Raambuurt behouden gebleven. 

Felicitaties voor de jubilerende SIED

Van verschillende kanten is de SIED al gefeliciteerd met het 25 jarig bestaan. In deze filmpjes doen enkele vrienden en samenwerkingspartners dat op hun eigen manier.