SIED

Activiteiten - Rapport Waardering van het industrieel erfgoed van Roto Smeets

Rapport Waardering van het industrieel erfgoed van Roto Smeets

Het zal u niet ontgaan zijn dat de drukkerij Roto Smeets Deventer, de vroegere Nederlandse Diepdrukindustrie, vorig voorjaar gesloten is. Daarmee is een belangrijke industrie en werkgever voor de Deventer' gemeenschap verloren gegaan. ‘NDI' is een afkorting die voor duizenden Deventenaren een begrip was en voor honderden Deventenaren de naam van een jarenlang gewaardeerde werkplek.

Wat er met het omvangrijke complex van Roto Smeets aan de Industrieweg gaat gebeuren zal pas in de loop van 2020 duidelijk worden. Uiteraard stelt de SIED daarbij belang in zowel het materiële als het immateriële industriële erfgoed. Het verheugt ons daarom dat als eerste stap -en mede door de  bemoeienis van de gemeente Deventer- het omvangrijke en belangrijke archief van Roto Smeets veilig is gesteld.

Wat betreft de gebouwen is het ook interessant of er sprake is van industrieel erfgoed dat behouden zou moeten worden. Daarom is door de Werkgroep Transformatie van de SIED een cultuurhistorisch waardenonderzoek uitgevoerd. Het resulterende onderzoeksrapport “Waardering van het industrieel erfgoed van Roto Smeets”' kunt u via onze website downloaden.

In het rapport beschrijven wij de historische ontwikkeling van het Roto Smeets-complex en geven wij aan wat naar ons idee de waarde is van enkele onderdelen die door de bekende Deventer architect J.D. Postma zijn ontworpen. De consequentie van deze waardering is dat wij die gebouwen van de jaren ’50 en ’60 beoordelen als “te beschermen”. Dit komt overeen met wat de Monumentenraad destijds ook al aangaf.

Het doel van het nu voorliggende rapport is dat het als sturend projectonderdeel meegenomen wordt bij de herbestemming van het Roto Smeets terrein. Inmiddels is er een projectgroep gestart die zich de komende maanden daarmee bezig zal houden. U kunt dit rapport hier downloaden.

Download het rapport “Waardering van het industrieel erfgoed van Roto Smeets”

Download de brief aan de gemeente Deventer