SIED

Activiteiten - Pomp als Industrieel sieraad bij vernieuwd gemaal

Pomp als Industrieel sieraad bij vernieuwd gemaal

De pomp speelde vanaf begin jaren vijftig van de vorige eeuw een essentiële rol in de waterbouwkundige geschiedenis van Deventer, van het Waterschap Salland – nu Waterschap Drents Overijsselse Delta – en tot de opheffing in 1989 ook nog van de Maatschappij Overijsselse Kanalen (MOK).  Dit type pomp werd direct na de oorlog op grote schaal in Nederland ingezet om de door oorlogshandelingen opgetreden watersnoden en andere afwateringsproblemen de baas te worden. Na de bijdrage aan de wederopbouwwerkzaamheden kregen verschillende pompen een nieuwe bestemming. Zo ook deze Worthingtonpomp die in 1951 in de kelder van de nieuwe Prins Bernhardsluis werd geplaatst. Toen de pomp daar overbodig werd is hij door de vrijwilligers weer liefdevol gerestaureerd. Bij de opening van het vernieuwde gemaal door Waterschap Drents Overijsselse Delta werd de pomp daar geplaatst. Op 10 september 2016 werd de pomp, samen met de bijbehorende General Morors dieselmotor, onthuld.