SIED

Activiteiten - Inventarisatie Wederopbouwperiode

Inventarisatie Wederopbouwperiode

 

Op 15 oktober 2007 heeft toenmalig minister Plasterk van Cultuur het voornemen bekend gemaakt om honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd monument te verlenen. Honderd objecten met bijzondere architectuur of nationale herinneringswaarde gebouwd tussen 1940 en 1958. Door gebrek aan kennis en waardering dreigen monumenten die in de periode van de wederopbouw tot stand zijn gekomen te verdwijnen. Dat is ook in Deventer het geval. Het is daarom noodzakelijk dat niet alleen op nationaal maar ook op plaatselijk niveau een grondige inventarisatie van de architectuur en stedenbouw van de wederopbouwperiode wordt gemaakt. 
De voordracht van Minister Plasterk is gebaseerd op een eerste selectie. Aan de hand van die aangewezen honderd wil hij de discussie hierover aanzwengelen. In deze eerste selectie is ook het gebouw van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Deventer opgenomen.

In Deventer komen er naast dit pand zeker meerdere gebouwen voor bescherming in aanmerking. In samenwerking met de stichting Oud Deventer is door de SIED dan ook een project opgestart om de inventarisatie voor Deventer op te zetten.

Keuze thema’s en samenhang.
In de inventarisatie van het rijk zijn de volgende thema betrokken:
Onderdak, verzorgingsstaat, economie, productie, techniek, verkeer, verzuiling, vorming, vrije tijd en herdenking. Voor Deventer zal mede op basis van deze thema’s worden geïnventariseerd. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de samenhang van de bebouwing in de relatie met de omgeving en de stedenbouwkundige kenmerken van de wederopbouwperiode.

Aard  van de objecten 
Gebouwen, bruggen en andere infrastructurele elementen en kunstwerken die gerealiseerd zijn in de periode 1945 tot 1970 binnen de gekozen thema’s zullen in de inventarisatie worden meegenomen.
Gebouwen werden in deze periode vaak voorzien van fraaie kunstuitingen, zowel buiten als binnen het gebouw. Dit aspect zal in de inventarisatie speciale aandacht krijgen.


De inventarisatie moet ook een functie vervullen in het leren waarderen van waarden architectuurwaarden en de betekenis van de sociale en economische geschiedenis. Daarvoor is het nodig om de objecten zodanig te beschrijven dat de lezer de karakteristieke elementen ook leert zien. Vooral het beeldmateriaal moet daarop worden afgestemd.