SIED

Activiteiten - IndustriŽle erfgoedcollectie

IndustriŽle erfgoedcollectie


Typerend voor de industriële ontwikkeling van Deventer is geweest, dat er niet een bedrijf is dat in grootte en betekenis met kop en schouders boven de anderen uitstak, zoals dat bij diverse industriële steden wel het geval is geweest,  zoals Stork bij Hengelo, Philips bij Eindhoven en de Staatsmijnen in Zuid Limburg.

Diversiteit kenmerkte de Deventer industrie. Deze zijn in hoofdzaak gericht op de volgende sectoren:

Metaalnijverheid
Voedingsmiddelen
Textiel
Grafische industrie
Chemie

Daarbinnen drukten wel weer bepaalde bedrijven hun stempel, zoals voor de metaalindustrie:
de IJzergieterij en Machinefabriek Nering Bögel, Thomassen en/ Drijver (thans Impress), Burgers rijwielen, Auping en Nefit (fittingfabriek).

bij de voedingsmiddelen:
Anton Hunink (vleeswaren- en conserven), Stegeman, sigarenfabrieken E.A. Muller & Co en Horst & Maas, Bussink Bakkerij, Davo Bierbrouwerij, Noury & Van der Lande, Sluis Biskwie en Senzora.

in de textiel:
Ankersmit, de Tapijtfabriek (Koninklijke Deventer Tapijtfabriek) , H.J. Peters en later de Moquette Industrie Deventer (MID).

in de Grafische industrie:
Kluwer en de Nederlandse Diepdrukinrichtring (thans Roto Smeets).

In de Chemische industrie:
eerst Noury & van der Lande, later Akzo Nobel, Carbonia (schrijflinten) en Vaessen- Schoemaker

De collectie richt zich op een verzameling van deze sectoren. Voor de sectoren metaal en chemie gaat het meer om het proces dan om de machines.

Ook worden voorwerpen verzameld op het terrein van de arbeid (somstandigheden) en de invloed ervan op de Deventer gemeenschap. Hierdoor heeft de collectie een waarde voor de bredere industriële context.

Bij de vorming van de collectie wordt er samengewerkt met het Historisch Museum. Gezamenlijk wordt een representatieve erfgoed collectie voor Deventer nagestreefd. 
Voor de verzameling van documenten in relatie tot de Deventer industrie wordt er samengewerkt met het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek (SAB).

In het jaar 2009 konden onder meer de volgende collecties aan de Deventer collectie worden toegevoegd:

- het historisch archief van de Beddenfabrikant Auping 

- de blikcollectie Reijns 

Beide collecties zijn inmiddels na bewerking en ordening door medewerkers van de SIED aan respectievelijk het Historisch Museum en aan het SAB overgedragen waardoor een duurzaam behoud is verzekerd.