SIED

Activiteiten - Historisch materiaal van Drukkerij Salland de Lange naar de SIED

Historisch materiaal van Drukkerij Salland de Lange naar de SIED

Met de reünie-commissie van de (voormalige) Drukkerij Salland de Lange zijn wij overeengekomen dat het  verzamelde historische materiaal aan de SIED zal worden overgedragen.

Op 6 november 2009 werd er een druk bezochte personeelsreünie gehouden van de voormalige Drukkerij Salland de Lange. In de zomer van dit jaar was er definitief een einde gekomen aan Drukkerij Salland de Lange. Deze drukkerij heeft 80 jaar bestaan. Het was eens de trotse huisdrukkerij van Uitgeversmaatschappij Kluwer.

Ter gelegenheid van de reünie is een boek over de tachtigjarige geschiedenis van de drukkerij verschenen. Het (prachtige) boek "MET HET HART GEDRUKT, Groei, bloei en teloorgang van Drukkerij Salland",  van de hand van Leo Enthoven,  verhaalt deze geschiedenis. Dit boek is ook bij de SIED verkrijgbaar. Zie onder de rubrieken publicaties/boeken.

De reüniecommissie heeft het materiaal dat nog van de drukkerij overgebleven is aan de SIED overgedragen.  Het zal worden toegevoegd aan de Industrieel Erfgoed collectie van Deventer die door de SIED in samenwerking met het Historisch Museum en het Stadsarchief en Athenaeumbiblioteek (SAB) wordt gevormd. Voor meer informatie over de Deventer Industrieel Erfgoed Collectie zie  onder "lopende projecten". 

Mede namens het inmiddels opgeheven reünie-comite roepen wij alle oud-medewerkers van Drukkerij Salland de Lange en andere personen die  foto's, grafische materialen, machines, gereedschap, studieboeken, letterkasten etc. in hun bezit hebben dit niet weg te gooien maar aan de SIED over te dragen.