Bericht

Project MozaiekProject MozaiekProject Mozaiek

In maart 2001 werd het gebouwencomplex van de voormalige sociale werkplaats aan de Schonenvaarderstraat afgebroken. De gebouwen dateerden van 1959 en kenmerkten zich door de vormgeving met de halfronde daken, zgn. fusee-daken en de ingangspartij van het hoofdgebouw met een tegelmozaïek van de Deventer beeldend kunstenaar Willy Zandvliet.


Voordat het hoofdgebouw werd gesloopt zijn de mozaïektegels door vrijwilligers van de SIED verwijderd en voorlopig opgeslagen.
Vervolgens is het mozaïek door vrijwilligers gerestaureerd. Dat was een waar monnikenwerk om de duizenden stukjes tegel weer in elkaar te passen. Soms moesten er (kunststof) tegels worden bijgemaakt, want een deel is door de sloop en de opslag verloren gegaan.

Project Mozaiek Project Mozaiek

Na restauratie is een gaaf kunstwerk in de uitbreiding van het huidige gebouw van de Sociale Werkvoorziening, thans Salcon geheten, aangebracht. Daar siert het de gang die zich tussen de entree en de personeelskantine bevindt. Het kunstwerk heeft daar een nieuw leven gekregen.