Bericht

Over de geschiedenis van arbeidsmigranten in Deventer 1950-1990.

Deventer Blik

Onder deze naam is door de SIED in 2003/2004 een multicultureel project gerealiseerd. Dit project verhaalt de geschiedenis van de arbeidsmigranten van Deventer en dan speciaal voor de medewerkers die werkzaam waren bij de blikfabriek Thomassen en Drijver. Dit bedrijf kreeg een speciale plaats in dit project omdat het werkgever was van verreweg het grootste aantal arbeidsmigranten van Deventer.
De naam Deventer Blik symboliseert ook hoe wij – autochtone en allochtone Nederlanders – naar de recente geschiedenis en naar elkaar kijken. Deventer Blik wilde meer zijn dan alleen een historische studie. Het contact, de confrontatie, de ontmoeting met en tussen de verschillende culturen stond centraal.

De achtergrond

Tot aan de Tweede wereldoorlog was Deventer een industriestad met een echte arbeiderscultuur. Politiek in meerderheid overtuigd sociaal-democratisch. Het opgeplakte etiket “Moskou aan de Ijssel ”werd ervaren als een Geuzennaam.
Sterk was de passie voor en met de fabriek waar men werkte. Het was HUN FABRIEK. Met hoofdletters geschreven ! Zonen volgden vaders op. Neven werden door ooms binnen de fabriekspoorten gebracht. De Fabriek was vaak een familiezaak.
Na de Tweede wereldoorlog kwam daarin verandering. De aantrekkingskracht om werk te zoeken was in Herrijzend Nederland buitengewoon groot. Veel Deventernaren zagen af van het werken in een stoffige en lawaaiige omgeving en kozen ander werk. De explosief groeiende bouw- en dienstensector genoten een grote belangstelling.
Hierdoor ontstond er een schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten. De oplossing werd gevonden in de migratie van groepen arbeiders uit andere streken en landen. Begin jaren vijftig eerst uit Drente en Groningen, daarna Molukkers. Vervolgens in de jaren zestig en zeventig kwamen de arbeidsmigranten uit Spanje, Italië en Turkije. De Deventer samenleving veranderde in de tweede helft van de twintigste eeuw daardoor sterk.

De deelprojecten

Professionals uit diverse disciplines hebben in interactie met de voormalige werknemers een documentaire, een boek, een expositie, een theaterproductie, een krant met levensverhalen en een educatief programma voor basisscholen vervaardigd.
Dit resulteerde in een reeks van publicaties. Deze zijn nog verkrijgbaar. Zie publicaties.