Bericht

_ETK3395_1De geplande sloop van het grootste deel van de Raambuurt, een oude Deventer industriewijk, was aanleiding voor de oprichting van de SIED in 1995. Al snel werden bezwaarschriften ingediend tegen de voorgenomen sloop van panden in onder andere de Bergpoortstraat.

In 1996 werd de projectgroep Raambuurt van de SIED opgericht. Die heeft op allerhande manieren jarenlang geijverd voor zorgvuldige oordeelsvorming, behoud waar mogelijk en het zoveel mogelijk zichtbaar laten blijven dat het om een vroegere industriewijk gaat.

Dat de Raambuurt er anno 2012 uitziet zoals hij eruitziet, is mede te danken aan de SIED. Het eerste nummer van Nijvertijd was gewijd aan atoomolieslagerij Gebroeders Ten Hove in de Bergpoortstraat. U kunt dat nummer gratis downloaden.

Nijvertijd nummer 15 is ook gewijd aan de Raambuurt. Daar kunt u nu oud en nieuw in harmonie naast elkaar zien.