Bericht

 De Muurreclame van "De man van Deventer" op de hoek Nieuwstraat/Kuiperstraat die vanaf 1931 tot 1969 aan de wand van het pand heeft bestaan, is door de SIED teruggebracht.


Sam Noach. Noem zijn naam bij oudere Deventenaren en meestal gaat er wel een belletje rinkelen. Bijna iedereen kende de handelaar in textiel en zijn winkel in de Nieuwstraat. De SIED gaat hier een project aan wijden.Hij stond vóór de oorlog bekend als een gewiekste koopman die zichzelf en zijn Vlaamsch Kloosterlinnen op een speciale manier in de schijnwerpers zette. In de talrijke reclames noemde hij zich “De Man van Deventer”of ook wel : ”Goedkope Sam”. Vaak maakte hij in zijn reclameboodschappen een kwinkslag naar de politiek. Sam Noach is in 1942 in het concentratiekamp Auschwitz om het leven gekomen. Na de oorlog werd zijn zaak enige tijd door zijn dochter Clara voortgezet.

Door de SIED is  de muurreclame van "de Man van Deventer " op zijn voormalige winkelpand teruggebracht. Dit in nauwe samenwerking met Otto Van Huffelen, de huidige eigenaar van het pand. Gelijktijdig is er  - eveneens in samenwerking met Otto van Huffelen - onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze zakenman. Daarover is een boek "De Man van Deventer- de man die niet verdwijnen kon", uitgebracht. Zie rubriek 
"publikaties"  onder "boeken".

Ruud Johannes, Klaas Kanis,  Anton Obdeijn en Theo de Kreek vormden het groepje van de SIED dat de muurreclames van het pand heeft aanpakt. Ze werden daarin bijgestaan door Bart Oost, die in Kampen al veel historische reclames in de binnenstad heeft teruggebracht. Wout Snel van de Sied trad op als coördinator van het project.

De muurreclame en het boek zijn op 7 mei 2010 gelijktijdig gepresenteerd. Zie  de rubriek " actualiteiten".

De eerste reclame en dus de jongste die werd aangetroffen is een eenvoudig ovaalvormig logo op de rechterhelft van de muur.  Deze schildering is aangebracht in de jaren 50, nadat de zaak van eigenaar veranderde maar onder de naam MvD is blijven voortbestaan tot in de jaren 60. Daarna is de winkel in huishoudtextiel opgeheven en is het logo onder een laag witte verf  aan het oog onttrokken.
De tweede reclame die werd aangetroffen is een over de hele muur aangebrachte schildering eveneens van  MvD met in het centrale deel een ruit met daarin  een afbeelding van een bruid die trots is op haar uitzet. Zij wordt ter linker zijde geflankeerd door een stapel linnengoed en aan de rechterkant ontwaart men het  bekende logo MvD. Bovenin staat te lezen "Speciaal adres voor Huwelijksuitzetten." Deze  muurreclame dateert van direct na de oorlog, is geschilderd door de Fa Holtkamp in opdracht van Clara, de dochter van Sam Noach. Zij heeft de tweede wereldoorlog overleefd. Van deze muurrelame is tot nu toe geen enkele foto bekend.

Van een deel van de muurreclame van Sam Noach die daar weer onder zat is wel een foto bekend.Daar weer onder bevonden zich een schildering van de bouwondernemer Ackerstaff, alsmede een verkiezingsleus van de Deventer politicus A. Kelderman.
.De eerste resultaten van enkele dagen afkrabbenVerschillende reclames door het afkrabben bloodgelegdDe eerste optekeningen van details van eerste en tweede muurschilderingDiverse details worden over elkaar gelegdDrie lagen details over elkaar heen gehangen

De herstelde Vlaamsch Kloosterlinnenreclame en het boek over het leven van de legendarische Sam Noach, alias de Man van Deventer zullen in het voorjaar van 2010 worden gepresenteerd. In het boek zal ook de beschrijving van het onderzoek van de reclames met de uitgewerkte tekeningen worden opgenomen. Er wordt maar één reclameboodschap (de beeltenis van Vlaamsch Kloosterlinnen op de eerste foto) op de muur teruggebracht.

Onderstaande foto's van de muur met aankondiging van restauratie muurreclame.
 


In februari 2010 is opnieuw met de werkzaamheden begonnen.  De reclamevoorstelling van 1931, de meest complete van De Man van Deventer,  is gereconstrueerd. Alleen het woord "Vlaamsch" is nog uit de oorspronkelijke reclame bewaard gebleven. Daar is zo weinig mogelijk aan gedaan, waardoor het oorspronkelijk karakter nog afleesbaar blijft.  

 

 

Voor de onthulling van de muurreclame op  7 mei 2010 was er een zeer  grote belangstelling

 

Een dag na de onthulling bleek de muur al bij de toeristen in de belangstelling te staan. De stadsgidsen maakten meteen gebruik van deze historische verrijking. Mede dankzij het uitgegeven boek kunnen zij ook over de bijzondere geschiedenis van deze man vertellen.

 

 

.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit project is gerealiseerd dankzij de financiële medewerking van de volgende sponsors: 

 - Wesselings- van Breemenstichting, Leo van Biene, MKB Deventer, N.V. Bergkwartier,

mr. N. Bolkesteinfonds, Gildehotel en enkele winkeliers in de Nieuwstraat.