Bericht

Tentoonstelling over de 120-jarige geschiedenis van Auping

28 september, 4/5 en 11/12 oktober 2008. Inleiding.

Deze tentoonstelling is gehouden ter gelegenheid van de presentatie van het boek “het Bed van de Toekomst is nooit af” : de geschiedenis van een 120 jaar oud eigenzinnig familiebedrijf.

In de karakteristieke, open tentoonstellingsruimte van de SIED kwamen de gepresenteerde foto’s, documenten, producten, de gerestaureerde weefmachine en andere memorabilia goed tot hun recht. Met behulp van de tekst uit de tentoonstellingscatalogus kon het publiek in grote lijnen de geschiedenis van het boek en daarmee de geschiedenis van Auping gemakkelijk volgen.

Inhoud van de expositie (rondgang).

De tentoonstelling begon met beelden van de eerste vestiging van J.A. Auping in 1868 als zelfstandig smid aan het adres Smedenstraat 5.

In zijn latere vestiging (in 1874) aan de Stromarkt no. 12 zou hij zijn spiraal ontwikkelen. J.A. Auping vervaardigde toen ook nog huishoudelijke artikelen. Daaronder ook zijn later zo spraakmakende snijbonenmolen.

Die snijbonenmolen - de inspiratiebron voor de uitvinding van het bedspiraal – kon “in het echt” worden bewonderd. Een simpele doch geniale vondst die nog steeds de kern van het huidige product vormt.

Die vondst was ook nodig. Er lag immers een opdracht van de geneesheer-directeur van het Burgerziekenhuis uit Amsterdam, dr. Berns, om 40 ledikanten met een verende ondergrond te maken. Dr. Berns was in 1887 aanwezig bij de opening van het St. Geertruiden ziekenhuis in Deventer. De bedden van Auping die hij daar zag, trokken zijn aandacht. Een exemplaar van de eerste productieperiode, een stalen ledikant met een bandstalen bodem (uit 1910) kon in de tentoonstelllingsruimte nog worden getoond.

Van dr. Berns moest het echter anders. Verend en hygiënisch (transparant) moest het ledikant worden. De vinding van het spiraal was hiervoor cruciaal. De opdracht van dr. Berns vormde de basis voor de oprichting van de fabriek Dat is de ommekeer geworden: de metamorfose van de smederij in de “Eerste Fabriek voor Gezondheidsmatrassen” .

In 1912 werd de moderne fabriek aan de Boxbergerweg gebouwd. Er was door de groeiende vraag meer armslag nodig en meer groeimogelijkheden voor de toekomst. Dit is de plek waar de fabriek nog steeds staat.

Een uniek dagboek van W.J.W. Auping over de staking van de Kantoorbedienden in 1930/1931 kon ook worden gepresenteerd. Een overzicht van de krantenpublicaties hierover gelardeerd met zijn persoonlijk commentaar. Met rode inkt geschreven

De door de SIED gerestaureerde weefmachine uit 1955 stond tevens te pronken als voorbeeld van de voorschrijdende spiraaltechniek. De vondst van J.A. Auping is in het mechanisme van deze machine (de draaiende as) nog herkenbaar aanwezig.

De moeilijke jaren van de oorlog, terwijl er juist aan het begin van het oorlogsjaar 1940 nog zoveel optimisme was. Het Gulden Boek van de aangeboden producten – met veel pagina’s in kleur kon daarvan getuigen.

De doorstart van het familiebedrijf na de oorlog had veel voeten in de aarde. De directieoverdracht op 1 januari 1951.Twee zonen, J.A. en J.G. Auping, namen de leiding van hun vader W.J.W. over. Zij trokken een derde extern directielid aan, de econoom drs.F.G. (Frans) Savenije. Het was de tijd van de reorganisaties. Er moesten keuzen worden gemaakt. Naar minder modellen. Geen ziekenhuisbedden meer, geen scheepsbedden etc. Bewerkelijke productielijnen werden afgestoten. Geen Gulden Boek meer, maar de Beknopte Catalogus 1951.

Er werden nieuwe bedden ontwikkeld. Onder meer de Cleopatra van de hand van André Cordemeijer, het divanbed, dat in de jaren zestig en later een groot succes bleek en het aanzien van de slaapkamers in de Nederlandse huisgezinnen veranderde.

Vanaf 1963 zette de expansie van het bedrijf goed door. De reorganisatie is dan op orde. Er wordt een reeks van nieuwe bedden en slaapkamermeubelen, als bedbanken, fauteuils, studeersets en opbergkasten ontwikkeld. Er ontstaat een luxe probleem: het personeelsgebrek. Met veel moeite en creativiteit moesten nieuwe werknemers worden binnengehaald.

Begin 1970 werd de Komfortabel of de Comfortable gepresenteerd. Dit ontwerp werd in 1973 de basis van een nieuwe successtory die het succes van de Cleopatra zou evenaren: de Auronde. Dit product van de hand van industrieel vormgever Frans de la Haye wordt nog steeds nog steeds verkocht….In maart 2008 al een miljoen.

In 1988 bestaat Auping 100 jaar. Het eeuwfeest wordt uitbundig gevierd. Kroon op het feest is het verleende predikaat Koninklijk. Het bedrijf slaat ook nieuwe wegen in. Wil een speler worden op de Europese markt.

In 1993 werd de Royal trots op de beurs gepresenteerd. Die presentatie werd door de kenners met ontzag ontvangen.

En de jongste loot aan de stam van verstelbare spiralen, de K4, mocht uiteraard niet ontbreken. Die kon in de tentoonstelling ook worden getoond.

Aan het slot van de rondgang van de tentoonstelling kon de oprichter J.A. Auping met tevreden terugkijken. Hij zal ook de K4 na 120 jaar nog steeds herkennen als zijn “Eerste Nederlandsche Stalen Gezondheidsmatras”. Al is deze dan anders, natuurlijk is hij anders, zo laat schrijver Sam de Visser hem in zijn epiloog zeggen. De ontwikkeling gaat door. En zo hoort het ook. Het “Bed van de toekomst”is nooit af.

Foto-impressie gasten op tentoonstelling.