Bericht

Afgelopen zondag is na een periode van ziekte Herman van Amelsfoort overleden. Herman (50 jaar pas) was redacteur cultuur bij de Stentor, en ook warm betrokken bij de geschiedenis en het industrieel erfgoed van Deventer.

Hij was mede-organisator van het Deventer Historisch Café.

Vorig jaar schreef hij, in nauwe samenwerking met de SIED, in de Stentor de verkiezing van de Top10 industriële monumenten in Deventer uit. We zullen ons niet alleen zijn artikelen maar ook zijn persoon met weemoed herinneren.

Twee vrijwilligers van de SIED wonen de herdenkingsbijeenkomst voor Van Amelsfoort bij.