Bericht

De slechtvalk op de grijze silo broedt weer. U kunt dat zien op het beeldscherm. Er staat een camera in de nestruimte, en het beeld daarvan ziet u op het schermpje bij de deur van de grijze silo. Loop om de silo heen, dan komt u het wel tegen.