Bericht

De zwarte silo wordt gerestaureerd door BOEi, Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed. BOEi meldt in zijn nieuwsbrief:

Op 9 maart heeft BOEi de officiële koopovereenkomst getekend voor de zwarte silo, een beeldbepalend gebouw in het Havenkwartier Deventer. Al in april starten we met de restauratie. Dat is geen eenvoudige opgave, want het monument staat gedeeltelijk in het water. Medio 2013 is de casco-restauratie klaar. Ondertussen onderzoekt BOEi samen met potentiële nieuwe gebruikers de mogelijkheid om van de silo een horecagelegenheid te maken. De herbestemming van het gebouw is een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het havenkwartier van Deventer als woon-werk locatie voor creatieve ondernemers. De restauratie van de silo is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer en de provincie Overijssel.

De officiële start van de werkzaamheden zal zijn op maandag 16 april.