Bericht

Op 7 mei 2010, toen de muurreclame van De Man van Deventer werd onthuld en het boek De man die niet verdwijnen kon werd gepresenteerd, over Sam Noach, waren Sams kleinzoon Leo van Biene uit Sydney en zijn achterkleindochter Michele Noach uit Londen in Deventer met hun directe familie. In september was er opnieuw bezoek uit Sydney; nu in de persoon van de kleindochter van Sam Noach, Janny Jozefowicz-van Biene, met man Mark en dochter Niki. Grote verrassing was dat met hen meekwam de dochter van het echtpaar uit Vlaardingen dat in de oorlog onderdak heeft geboden aan de in 1950 naar Australië geëmigreerde ouders van Janny en Leo, Clara van Biene-Noach en Charles van Biene. Deze nu 80jarige mevrouw A. de Ridder-Meder was vergezeld van haar dochter Hetty en zoon Rob. Mede door hun aanwezigheid werd de 5e september een bijzondere en bewogen dag.

In het voormalige woonhuis en geboortehuis van Janny - en ook van Leo - op de hoek van de Nieuwstraat/Kuiperstraat hadden zij een ontmoeting met leden van het SIED-projectteam: Ruud Johannes, Klaas Kanis (restaurateurs muurreclame), oud-voorzitter Gijs van Elk, Theo de Kreek (fotografie) en Sam de Visser (auteur). Wij waren met ons allen te gast bij Otto en Janny van Huffelen, eigenaren en bewoners van het pand. Otto van Huffelen speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het project-Noach.

Na een stadswandeling langs enkele op de familie Noach betrekking hebbende joodse gedenkplaatsen brachten we een bezoek aan het Etty Hilllesum Centrum en de naastgelegen voormalige synagoge. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.