Bericht

Pomp Bernhardsluis naar SIED

De pompcombinatie uit de Prins Bernhardsluis is door het waterschap Groot Salland geschonken aan de SIED. De oude dieselmotor en twee Worthington pompen waren na de Tweede Wereldoorlog ingezet om ondergelopen delen van Zeeland droog te pompen. Daarna werd de installatie in de IJssel gestald om zo nodig water het achterland in te pompen. De pompinstallaties zijn na de komst van het Ankersmit gemaal grotendeels overbodig geworden: vanaf die tijd pompte het gemaal het water terug dat bij het sluizen van schepen verloren ging. Ze werden na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de Marshall-hulp aan Nederland geschonken.