Bericht

De SIED heeft gereageerd op het bestemmingsplan ‘Buitengracht-Oost’.

De gemeente vindt de bestemming Wonen bij eventueel vertrek van Senzora het meest wenselijk. De SIED wil dat een mengvorm van wonen en werken mogelijk is.

De Raambuurt is een samenhangend gemengd woon- en bedrijfsgebied geweest. Dat is ondertussen als stedenbouwkundig verschijnsel bijzonder in Nederland. Zo’n gemengd karakter is op andere plaatsen in de Raambuurt verdwenen, en kan enigszins worden hersteld wanneer het Senzora-complex beschikbaar komt.

De gemeente wil bouwen tot 11 meter hoog toestaan, en zelfs 18 meter langs de Bergsingel bij de Sluisstraat. De SIED vindt dat de bouwhoogte aan de kant van de Raamstraat moet aansluiten op de hoogte van de huizen aan de overkant van de straat, en op die van te behouden bebouwing in het Senzora-blok; dat is maximaal 9 meter. Aan de Bergsingel vinden wij maximaal 11 meter verantwoord.

De door de gemeente voorgestelde bouwhoogte van 18 meter past niet in de schaal en de maatvoering van de buurt, noch bij de gemengde bestemming die de SIED voorstaat.