Bericht

Omzien, vooruitkijken en samenwerken

Dit zijn typeringen die bij de aanpak van SIED horen. In de afgelopen 10 jaar is het een werkwijze gebleken waaraan vele vrijwilligers en nog veel meer donateurs zich graag committeren.

Als tienjarige is de SIED echt uit de kinderfase gekomen en kan terugkijken op diverse succesvolle activiteiten.

Ook het Deventer publiek krijgt geregeld de kans hiervan mee te genieten. Met tentoonstellingen, lezingen, excursies, toneel en boeken zorgt SIED dat ieder op de hoogte kan blijven van ons Deventer Industrieel verleden.

Zondag 10 juli 2005 vierde SIED haar tweede lustrum, samen met de oprichters en vrijwilligers. Een rondwandeling door het project van het eerste uur, de Raambuurt, liet zien dat je in 10 jaar in samenwerking heel wat kunt bereiken.

Kijk hier voor een fotoverslag van de lustrumviering.