Bericht

"Ik zag die olifant door de brug zakken"

Aantal bezoekers ca 45.

Een lezing door Stichting Industrieel erfgoed Deventer, aan boord van een voormalig vrachtschip, afgemeerd aan het Pothoofd, met als onderwerp "Het Pothoofd".

Nog net voordat het Pothoofd helemaal op de schop gaat en opnieuw wordt ingericht, is het onderzoek van SIED naar het Pothoofd afgerond.
Op 18 april j.l. was het een avond van verhalen uit onderzoek, met een presentatie van vele foto's en prentbriefkaarten. De aanwezigen werd gevraagd aan te vullen, wanneer zij méér van de vertoonde situatie wisten. Spectaculair was natuurlijk de "olifantsbrug", zoals een van de smalle bruggen bij de vroegere sluis aan de haven (waar nu de Wilhelminabrug ligt) genoemd werd (zie brug op de achtergrond op foto).

Pothoofd Havenzicht

En waarom? Omdat er ooit een olifant doorheen is gezakt. Een van de aanwezigen kon dit verhaal nog wat nader toelichten. Hij had als kleine jongen in de jaren twintig gezien, hoe een ontsnapte circusolifant door die smalle brug zakte.

Het lijkt nog relatief kort geleden, maar als je ziet hoe de situatie was: paardentram door één paard getrokken- naar het centraal station,

Paardentram

stoombootverbindingen anaf het Pothoofd naar Amsterdam.

Pothoofd Stoomboot

En vanaf het Pothoofd vertrok ook de stoomtram naar Emmerich.

Pothoofd Stoomtram

Een grote handel en doorvoer activiteit, veel scheepvaart.

Pothoofd Havenactiviteit

Van de silo's, schoorstenen en typische handelshuizen is weinig meer over.

Pothoofd Handelshuizen

De structuur van het bolwerk, als overblijfsel van de vesting is er echter nog steeds.
Loop maar eens langs het water vanaf de Wilhelmina brug richting de silo's. U ziet dan een puntige hoek uitsteken in het water.
Deze is ook te herkennen op oude landkaarten van Deventer.