Bericht

Eindejaarslezing Stichting Industrieel Erfgoed Deventer op 13 december j.l. door René Berends, medewerker website www.deventergeschiedenis.nl en docent PABO. Aantal bezoekers: 41.

De eindejaarslezing van SIED betrof een onderwerp dat in eerste instantie niet meteen met industrieel erfgoed geassocieerd wordt; namelijk de ontwikkeling van een geschiedenislespakket.

PABO-docent René Berends sprak over "Deventer-OVT", zijn onderwijspakket over de Deventer geschiedenis. Plaatsing van het onderwerp in tijdsperspectief, uitgaande van de eigen beleving van de leerling, is de landelijke situatie voor geschiedenisonderwijs. In Deventer beschikken we echter sinds juni j.l. over een machtig extra instrument, te weten de website www.deventergeschiedenis.nl, naast een schat aan restanten uit de geschiedenis die in de stad te bezoeken zijn. Berends toonde voorbeelden van het educatieve onderdeel van de website, waarmee de basisschool leerlingen eerst begeleid en later zelfstandig, steeds dieper op materie in kunnen gaan. Dit is ook de leerstof die nauw aansluit bij de verhalen die zij van hun opa's of andere familie kennen, over het werken in bijvoorbeeld de fabriek van ten Hove. Nieuwsgierigheid prikkelen, daar zijn Berends en zijn studenten mee bezig, de leerlingen uitdagen op zoek te gaan in de stad, langs het industrieel erfgoed. De op deze manier door Berends c.s. ontwikkelde lesstof, biedt (overbelaste, tijd tekortkomende) basisschool leerkrachten een handvat voor de geschiedenislessen.
Tot nu toe zijn in dit project modulen vanaf de Middeleeuwen/Hanzetijd ontwikkeld. De aanwezigen tijdens de lezing kregen een voorproefje van werkbladen vers van de pers, over het industriële verleden.
In de discussie na afloop, viel opluchting te beluisteren, "Deventer Onvoltooid Verleden Tijd", biedt ook het industrieel verleden een nieuwe toekomst.