Bericht

Voor de derde maal werd vrijdag j.l. de driejaarlijkse Nationale Industrieel Erfgoed Prijs toegekend. Deze prijs wordt sinds 1995 door de Stichting Industrieel Erfgoed Rijnmond (SIER) uitgereikt aan personen of particuliere organisaties die gemeenschapsprojecten uitvoeren met betrekking tot het industrieel erfgoed in Nederland. Deze projecten dienen gericht te zijn op het vergroten van de publieke belangstelling c.q. waardering voor het industriële erfgoed.

De prijsuitreiking vond vrijdag j.l. plaats in het stadhuis van Deventer. Voormalig minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen Loek Hermans maakte de prijswinnaar bekend. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis te Deventer. De prijs gaat iedere drie jaar naar een project dat de afgelopen periode het meest heeft bijgedragen aan de kennis, het behoud en het hergebruik van industrieel erfgoed in Nederland.

De SIED is met de manifestatie "Deventer industrie in verleden, heden en toekomst" en een onderzoek met daarin een inventarisatie naar waardevolle elementen op bedrijventerrein Bergweide, voorgedragen voor de 3 jaarlijks uit te reiken Industrieel Erfgoedprijs. U zult zich ongetwijfeld de stoomtrein nog herinneren die SIED voor het publiek over het industriespoor door de stad liet rijden.

Tezamen met:

  • Een uitvoerige inventarisatie van industrieel erfgoed in Groningen- Noord, door de SIEN-N;
  • Een verplaatsing en in werking stelling van een draaischijf voor locomotieven in Rotterdam, door Stoomstichting Nederland;
  • Een restauratie van gebouwen en machine-installatie van stoomgemaal "de Tuut" in Apeltern, door monumentenstichting Baet en Borgh


streed de SIED om de prijs.

De SIED werd uitgeroepen tot de uiteindelijke winnaar.

Overhandiging Erfgoedprijs

Op de foto overhandigt Loek Hermans de prijs, waaraan een bedrag van € 4500,= is verbonden, aan de voorzitter van de SIED, Gijs van Elk. Van Elk hield daarna nog een korte toespraak waarin hij enkele noviteiten bekend maakte.

De jury beoordeelde de binnengekomen inzendingen aan de hand van de volgende criteria:

  • (brede) publieksgerichtheid en toegankelijkheid;
  • creativiteit en originaliteit;
  • praktische waarde en nut;
  • mate van particulier initiatief;
  • financiële behoefte.