Bericht

Op vrijdag 15 december j.l. hield de SIED weer de traditionele Eindejaarsbijeenkomst in de Hereniging.

Door Sam de Visser werd een inleiding gehouden over het thema “ van smid tot industrieel”

Dit is ook het thema van het nieuwe (18e) nummer van Nijvertijd, dat later op de avond werd uitgereikt. De inleiding was tevens een opstapje naar het in 2008 uit te brengen boek over de geschiedenis van de Koninklijke Auping. Dat wordt het tweede boek dat de SIED gaat uitbrengen in de serie publicaties over de geschiedenis van belangrijke industriële bedrijven. Het eerste boek Ankersmit, Honderd jaar katoen in Deventer werd in mei 2006 gepresenteerd.

Het thema “van smid tot industrieel” gaat bij uitstek op voor Johannes Auping, die in 1868 in de Smedenstraat - toen de smedenstraat van Deventer – begon met de vervaardiging van kachels en fornuizen, maar ook allerlei huishoudelijk gereedschap, als vergieten en snijbonenmolens. De ruimte aan de Smedenstraat was spoedig te klein. Auping wilde in een winkeltje gaan verkopen en verhuist daarvoor naar de Nieuwstraat en daarna in 1874 naar het pand Stroomarkt 12. Vervolgens zou Auping nog vele keren uit zijn jas groeien…..
Sam de Visser wist een boeiend verhaal te schetsen. Hoe Johannes Auping JA durfde te zeggen op de vraag, van de directeur van het nieuwe Sint Geertruiden Gasthuis aan de Singel in Deventer, of hij ziekenhuisbedden met een hardstalen bodem kon maken. Als in 1989 de geneesheer-directeur van het Amsterdamse Burgerziekenhuis bij zijn bezoek aan het Sint Geertruiden Gasthuis de door Auping gefabriceerde bedden ziet, is hij zo enthousiast, dat hij met de smit gaat praten over de levering van 40 bedden voor zijn ziekenhuis. Maar, zei hij, niet met een harde bodem, maar met een verende onderlaag, dat is geriefelijker en hygiënischer. Die verende onderlaag is het spiraalmatras, het gezondheidsmatras geworden waarmee Auping later zo bekend is geworden.

Minder bekend is , dat de vormgeving van Auping in de dertiger jaren gericht was op de beroemde architectuur uit de Bauhausschool. Hij maakt gebruik van industriële vormgevers toen dat vak nog nauwelijks bestond. Hij liet naast lelikanten ook stoelen, tafels, en kasten ontwerpen. De stijl lijkt op die van Gispen. Volgens Sam de Visser bleek uit het reeds verrichte onderzoek juist andersom: de ontwerpen van Gispen zijn van Auping afgeleid !

Buitengewoon vooruitstrevend was Auping en is dat eigenlijk altijd gebleven. Met vele foto’s en een bedrijfsfilm die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Auping is samengesteld, wist Sam de Visser een en ander te illustreren.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2006Nieuwjaarsbijeenkomst 2006Nieuwjaarsbijeenkomst 2006

Zijn inleiding smaakt naar meer. Wordt vervolgd dus……

Voorzitter Gijs van Elk, gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten over het afgelopen jaar. Een buitengewoon actief jaar dat kon worden afgerond met de ontvangen gemeentelijke vrijwilligersprijs 2006 voor de sector Milieu en Educatie. Voldoende redenen voor een feestelijke afsluiting van deze geanimeerde en goed bezochte bijeenkomst.