Bericht

Poster   Sluiskwartier

Daar waar Buitengracht IJssel ontmoet

In de afgelopen jaren zijn er voor het Sluiskwartier en de nabije omgeving diverse plannen opgesteld. Al in 2006 heeft de Gemeenteraad Deventer een besluit genomen voor een gefaseerde herontwikkeling.

Ook andere belangengroeperingen hebben ideeën gepresenteerd, zoals recent door de Stichting Oude Haven voor het herstel van de oude stadshaven. In die plannen wordt uitgegaan van de sloop van industriëel en ander historisch erfgoed. In de plaats daarvan komt plm. 30.000 m2 nieuwbouw, voornamelijk woningen.

Dat vormde voor de SIED de aanleiding om zich (alsnog) over de plannen te buigen.
Uitgaande van het behoud van het industriële erfgoed hebben wij naar alternatieven gezocht.
Wij hebben daarom een visie ontwikkeld voor het gehele gebied en deze visie uitgewerkt in een eigen plan. We hebben dit plan aan de bevolking van de gemeente Deventer voorgelegd met het verzoek het plan te ondersteunen zodat het als Burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad kan worden gebracht. Hiervoor zijn 300 handtekeningen nodig van stemgerechtigde burgers van de gemeente Deventer.

Meer dan 550 stemgerechtigde personen uit de gemeente Deventer hebben het plan met een handtekening ondersteund. Naar verwachting zal de gemeenteraad in het najaar van 2009 een beslissing nemen. Dan zal gekozen worden tussen het plan van de gemeente, het plan van de Stichting Stadshaven en het plan van de SIED.

Bekijk het plan

Pothoofd (Wikipedia)

Wikipedia Logo