Bericht

Op donderdag 6 december jl. hield de SIED weer de traditionele Eindejaarsbijeenkomst in de Hereniging. De stemmige zaal van de Hereniging was voller dan ooit. Op de agenda stond een presentatie van de blikcollectie Reijns, een terugblik over het bijna afgelopen en het programma voor het jaar 2008.De Blikcollectie Reijns

Het gaat hier om een particuliere blikcollectie van de heer A.M. Reijns uit Overschie (Rotterdam) De heer Reijns was handelaar in gebruikte blikmachines. Vanuit zijn betrokkenheid bij de blikproductie is hij zich in de loop van de tijd gaan interesseren voor reclameblikken. In een periode van meer dan 40 jaar heeft hij een imposante blikcollectie opgebouwd. Die bestaat uit rond 15.000 blikken. De grootste blikverzameling van Nederland. De oudste blikken dateren van 1870, de nieuwste gaan tot de jaren zeventig. Een selectie uit deze collectie Deze collectie komt na bemiddeling van de SIED naar Deventer.

Eindejaarsbijeenkomst 2007Eindejaarsbijeenkomst 2007Eindejaarsbijeenkomst 2007


Gerrit Brilman, lid van het bestuur van de SIED en oud-directeur van de blikfabriek Thomassen &Drijver (thans Impress), gaf tijdens zijn boeiende presentatie een beeld van de inhoud van de collectie en schetste de technologische ontwikkeling bij de vervaardiging van gebruiksblik de tweede helft van de 19e eeuw. Aan de hand van de vele beelden toonde hij de waarde van de collectie.

Het vervolgtraject

Na de pauze gaf Charles Boissevain, directeur van het Historisch Museum, het verdere traject aan. Allereerst moet de gemeenteraad een beslissing nemen. Het gaat hier om de aanvaarding van een schenking waarbij er tevens een zgn. bruidschat wordt meegegeven. Die is nodig om de collectie in de juiste conditie te houden, een keer per 2 jaar een blikexpositie te organiseren en het boek “Blik & Design” uit te geven. De expositie is al gepland. Die zal gehouden worden van 17 oktober 2009 tot en met februari 2010. Dan zal ook het boek worden gepresenteerd. De auteurs zijn: Timo de Rijk en Evert van de Weg. Vrijwilligers van de SIED zullen de selectie van de blikjes gaan verzorgen. Die komen tenslotte bij het Historisch Museum de Waag terecht. (Zie ook rubriek projecten)

Terugblik 2007

Voorzitter Gijs van Elk keek na de pauze met tevredenheid op het bijna afgelopen jaar terug. De SIED heeft meer ruimten bij de zwarte silo beschikbaar gekregen. De beschikbare ruimten zijn opgeknapt. Er is nu een apart depot waar machines en industrieel erfgoed kunnen worden opgeslagen. Daarnaast is de expositieruimte vergroot.

Veel projecten voor 2008

Voor het jaar 2008 staan weer de nodige projecten op stapel. De Raamburg zal in april gereed komen, in voorjaar komt er weer een foto-expositie en Open Monumentendag krijgt in 2008 een extra cachet omdat Deventer in het land centraal zal staan.
Aan het slot van de bijeenkomst was er nog een feestje. De SIED heeft namelijk de jaarprijs van het provinciale Genootschap “Oversticht”te Zwolle ontvangen. Als waardering voor de uiteenlopende en grensverleggende activiteiten voor het behoud van het industrieel erfgoed.