Bericht

 

Op woensdag 12 september 2007 heeft de SIED uit handen van Jaap Dijkstra de Overstichtsprijs ontvangen. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering van Het Oversticht in het stadhuis van Deventer.

Erfgoedprijs 

2007

 

In het toekenningsrapport wordt de eigentijdse wijze waarop de SIED een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de historische stad geprezen. Naast planvorming, onderzoek, geschiedschrijving en vorming van industrieel erfgoedcollecties, worden ook exposities en wandel- en fietsroutes georganiseerd. Met projecten, waarbij het industrieel erfgoed fungeert als inspiratiebron voor vernieuwing, haakt de stichting succesvol aan bij het door de Provincie Overijssel uitgezette beleid.

Erfgoedprijs 

2007

Het Oversticht stelde in 1985 de Overstichtsprijs in. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen voor deze prijs in aanmerking komen vanwege hun verdiensten voor de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. Vorig jaar ging de prijs naar het ROC van Twente. Dit jaar valt de prijs € 2.275,- en een kunstwerk -, dus aan de SIED.