Bericht

Harry Rademaker (1927 – 2016) is op 1 mei 2016 overleden.

Harry  is voor de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer van groot belang geweest.

Vanaf het moment dat hij naar Deventer kwam was hij een groot pleitbezorger voor het erfgoed en hij zag als een van de eersten ook het belang in van het industriële erfgoed. Het lag dan ook voor de hand dat hij aan de wieg van de SIED stond. Hij was één van de oprichters van de SIED is 1995 namens de Stichting Oud Deventer. Samen met collega Piet Tillema is hij jarenlang een actief bestuurslid van de SIED geweest. Altijd een fel en vasthoudend pleitbezorger van het behoud van het industriële erfgoed. Harry was zowel vakman als sterk betrokken zoals onder andere bleek uit de tentoonstelling over de Grijze Silo in het jaar 2000. Hij het belang in van herbestemming van industrieel erfgoed toen dat nog niet in de mode was.

Ook na zijn bestuursperiode bleef hij actief in de werkgroep Behoud en later Transformatie. Tot op het laatst toonde hij zijn belangstelling. We verliezen in hem een vasthoudende strijder voor het (industriële) erfgoed.