Bericht

Oud Deventer, Heemschut en SIED zijn tegenstander van het verdwijnen van de wand aan het Pothoofd en sloop van cultuurhistorisch waardevolle panden. Daarom hebben we gezamenlijk een alternatief plan ingediend:

Geen_sloop_panden_Pothoofd_maar_nieuwe_kansen_creëren-p.docx

we hebben ook een schets gemaakt van een mogelijke invulling:

schets_Pothoofd.pdf

Het plan is ook gepubliceerd in de Stentor van 10 oktober 2015.

Sluiskwartier_0003.jpg