Bericht

De Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) gaat het Historisch Archief van Senzora, de Deventer fabrikant van wasmiddelen, zachte zeep en suikerwaren verzamelen en bewerken. Het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) begeleidt het project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Senzora, Sab en de Sied.

 

Het gaat om een omvangrijk archief. Geen wonder. Senzora hoort tot de oudste Deventer industriële bedrijven. In 1876 start A.J. Schoemaker een winkel in de binnenstraat en wel op de hoek Graven/Papenstraat. In 1916 begint Senzora in de Raambuurt met de productie van zeep, suikerwaren en gebrande koffie. In de Raambuurt heeft het bedrijf zich steeds uitgebreid. Sinds 1996 heeft het bedrijf daarnaast een nieuw bedrijfspand van 7.000 m2 op een kavel van 35.000 m2 binnen het industrieterrein Hanzepark (Noorwegenstraat).

In 2001 wordt Senzora Hofleverancier. Nog steeds is het bedrijf in familiebezit. Er zijn veel documenten uit de oudste periode aanwezig. Vaak is dat een groot probleem bij oude bedrijven. De oriëntatie van de bedrijven is immers sterk toekomstgericht en door reorganisaties en fusies gaan in de praktijk veel gegevens verloren. Senzora is echter steeds zelfstandig gebleven en in dit bedrijf leeft nog het “familiegevoel”. De aandacht voor het verleden leeft in het hele bedrijf. 
 
Op maandag 8 maart hebben Senzora BV, het SAB en de SIED de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Onder  begeleiding van de gemeentearchivaris  gaan 6 vrijwilligers van de SIED aan de slag. Daar zal zeker een jaar mee zijn gemoeid. Het historisch archief, bestaande uit documenten en andere relevante bescheiden en objecten, tot het jaar 2000, zal straks voor het publiek toegankelijk zijn.

Het team welke het archief gaat verzamelen en bewerken.