Bericht

Het overleg dat de SIED en de SOD hebben gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Deventer om - na intrekking van het beroepschrift tegen de sloop - in goed overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen is mislukt. De gemeente heeft besloten om de kade geheel te slopen. Tijdens het overleg bleek voor de gemeente zelfs een gedeeltelijke handhaving (met restauratie) van de kade onaanvaardbaar. Een teleurstellend resultaat.
Volgens de gemeente zou ook een gedeeltelijke restauratie tot een te groot risico in uitvoeringstijd en geld met zich meebrengen.